Hai să practicăm filosofia !

Școală de filosofie, cultură și voluntariat. Alătură-te!

filosofie-svg-icon Filosofie

Filosofia practică poate face o persoană mai bună. Ne ajută să ne cunoaștem și să ne îmbunătățim. A fi filosof este un mod de viață care vizează realizarea celor mai bune aspirații ale omenirii.

cultura-svg-icon Cultura

Cultura este întruchiparea valorilor umane. Și fiecare dintre noi poate contribui la asta. Revenind la moștenirea culturală a omenirii, ne extindem orizonturile și ne descoperim originile spirituale.

volutariat-svg-icon Voluntariat

Este o nevoie firească de a participa la viața naturii și a umanității. Aceasta este practica abnegației, a devotamentului și a luptei pentru binele comun.
FILOSOFIE - Evenimente actuale

CULTURĂ - Evenimente actuale

VOLUNTARIAT - Evenimente actuale

Ce este New Acropolis

New Acropolis este o Organizație Internațională care promovează un ideal de valori atemporale pentru a contribui la dezvoltarea individuală și colectivă, activând în domeniile Filosofie, Cultură și Voluntariat. A fost fondată în 1957 la Buenos Aires (Argentina) de către istoricul și filozoful Jorge Ángel Livraga Rizzi (1930-1991).

- Principiile noastre -

1 - Fraternitatea
Să promoveze un Ideal de fraternitate internațională, bazat pe respectul pentru demnitatea umană, dincolo de diferențele rasiale, sexuale, culturale, religioase, sociale sau de altă natură.
Este necesar să se promoveze respectul pentru diferite identități și tradiții și, în același timp, să se întărească unitatea dincolo de diferențe, să se armonizeze oamenii, ideile și sentimentele într-o conviețuire îmbogățită și deschisă. Forța acestui ideal de fraternitate constă mai mult în ceea ce ne unește decât în ceea ce ne desparte. Se bazează ferm pe o recunoaștere a valorilor universale, care, respectând diversitatea, transcend practicile și obiceiurile locale și se reunesc într-un set de principii etice comune care sunt inerente demnității fiecărei ființe umane. Acest ideal promovează respectul și promovarea drepturilor omului, precum și recunoașterea anumitor principii ale eticii universale.

2 - Cunoștințe
Să încurajeze dragostea de înțelepciune prin studiul comparat al filozofiilor, religiilor, științelor și artelor, pentru a promova cunoașterea ființei umane, a legilor Naturii și a Universului.
Dragostea pentru adevăr și cunoaștere pornește din aspirația legitimă de a-și dezvolta propriul discernământ și înțelegere a lumii și a sinelui. Înțelegem filosofia ca pe o axă care conectează diferitele fațete și unghiuri ale cunoașterii umane. Filosofia poate reuni sursele trecutului și prezentului în acea viziune globală, largă și integratoare, astfel încât să devină o forță reală a progresului, care caută nu doar să exploreze căile vieții, ci să pătrundă adânc în scopurile sale ultime. și încearcă să combine toate aspectele cunoștințelor și experienței.

3 - Dezvoltare
Să dezvolte tot ce este mai bun din potențialul uman, prin promovarea realizării ființei umane ca individ și a integrării sale ca parte activă și conștientă a societății și a naturii, pentru a îmbunătăți lumea.
Munca noastră are ca rezultat indivizi mai buni, care aduc durabilitate dezvoltării sociale. Ființa umană are încă un potențial latent enorm. A-l cunoaște și a-l dezvolta este unul dintre pilonii fundamentali ai vieții însăși și oferă o sursă de satisfacție de durată. Realizarea armoniei între gândire, simțire și acțiune este un scop pentru fiecare ființă umană. O dezvoltare echilibrată și integrală a propriei persoane și actualizarea celor mai bune calități și valori ale naturii noastre umane sunt probabil singura garanție a îndreptării către o lume mai bună.

Filosofie

0

Participanții la programul nostru avansat de filosofie.

Cultură

0

Biblioteci cu programe de citire deschise.

Voluntariat

0

Voluntari din întreaga lume.

New Acropolis în lume